KWS
   
 

Sadbové a konzumní brambory

Sadbové a konzumní brambory od KWS POTATO B.V. jsou pěstovány a prodávány ve více než 60 zemích po celém světě. Sadba je množena na specializovaných farmách pod dohledem zkušených bramborářských odborníků. Ti jsou plně podporováni naším agronomickým týmem tak, abychom dosáhli vysoké kvality sadby i služeb pro naše zákazníky. V produkci konzumních brambor spolupracujeme s různými partnery na globální úrovni tak, abychom zajistili co nejkvalitnejší konzumní brambory pro místní trhy.

Farmers at a filed day, Landwirte beim Feldtag 0706_KWS_2658_r