KWS
   
 

Řepka bez hranic 2015

V druhém březnovém týdnu roku 2015 proběhly na třech místech v České republice odborné semináře s názvem ŘEPKA BEZ HRANIC. Poprvé v desetileté historii působení společnosti KWS OSIVA s.r.o. na českém trhu s osivem řepky ozimé jsme pro Vás, naše obchodní partnery, připravili odborný seminář za účasti významných odborníků.  Podobně jako pro vás již od roku 2001 úspěšně organizujeme zimní konference KUKUŘICE V PRAXI k podpoře úspěšného pěstování této plodiny, tak i v případě řepky ozimé je naším cílem přispět k rozvíjení pěstitelských systémů této významné plodiny. Semináře proběhly v Havlíčkově Brodě, na Hané ve Vsisku a v Průhonicích u Prahy.

Společnost KWS OSIVA s.r.o. vstoupila na český trh s osivem řepky ozimé v roce 2004, tedy v roce svého založení v České republice. Po celých deset let jsme měli možnost s Vámi spolupracovat a sledovat Vaše úspěchy i neúspěchy při pěstování řepky ozimé. Uvědomovali jsme si, že průměrný výnos semen řepky se již 20 let téměř nemění a stále se pohybuje okolo 3 tun z hektaru. Výjimkou byly jen velmi příznivé roky 2013 a 2014. Proč tomu tak je, když neustále narůstá podíl stále výkonnějších hybridů na úkor liniových odrůd na úroveň současných 80 %? Kde jsou ty nejvážnější překážky ve stabilizaci výnosů semene v průměru ČR nad 4 tuny a v úrodných oblastech nad 5 tun z hektaru? Nyní jsme již přesvědčení o tom, že je to ve správné volbě a správném načasování základních agrotechnických zásahů a nikoliv v neustálém zvyšování počtu vstupů do porostů. Ty vždy výrobu prodražují, ale ne vždy se investice vrátí. Zkušenosti a znalosti agronoma včetně nových poznatků jsou nenahraditelné! Volba odrůdy z tohoto pohledu je sice důležitá, nikoliv však nejvýznamnější část agronomické práce, která se podílí na konečném výsledku. Úspěch vždy začíná setím.

Proto jsme se rozhodli zapojit do ověřování základních agrotechnických zásahů v rozsáhlém víceletém poloprovozním pokuse s řepkou ozimou ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Sledováno bude základní zpracování půdy, předseťová příprava, setí, organizace porostu, podzimní hnojení dusíkem a předpokládáme, že časem přibydou další faktory. Výsledky z těchto pokusů budeme předkládat právě Vám, naším obchodním partnerům a pěstitelům řepky KWS, formou odborných jarních seminářů. Vy, kteří jste se jich zúčastnili již letos, víte, co můžete od nás očekávat.

Řada z Vás vloni velmi úspěšně pěstovala hybrid KWS MARCOPOLOS. Letos se k němu přiřadí v ČR nově registrovaný hybrid FACTOR KWS, který ve zkouškách ÚKZÚZ překonal výnosem semene několik dosud nejvýkonnějších odrůd. V chladnějších oblastech totiž vloni dosáhl na výnos přes 7,7 tun semene z hektaru! Předkládáme Vám tyto odrůdy KWS, abyste právě z jejich vynikajícího potenciálu vytěžili svými zkušenostmi a ověřením nových poznatků co nejvyšší zisk.

Někteří z Vás při odchodu ze sálu vyjádřili upřímnými slovy potěšení, že mohli být u založení nové tradice jarních odborných seminářů KWS ŘEPKA BEZ HRANIC. Snad nejhezčí přání, které jsme vyslechli od mladého, ale již velmi zkušeného agronoma bylo „Přeju ŘEPCE BEZ HRANIC co nejdelší věk a dokud budu agronomem, ať se můžu každý rok zúčastnit, stejně jako KUKUŘICE V PRAXI.“

Naše příští setkání s Vámi proběhne na polních dnech KWS spojených s přehlídkou odrůdových pokusů řepky ozimé založených na 19 stanovištích v České republice na přelomu května a června. A samozřejmě při prohlídkách Vašich porostů řepky ozimé přímo ve Vašich podnicích.

Těšíme se na Vás!

 

                                                                                                 12. 3. 2015   Ing. Zdeňka Románková

 

 

 
KWS