KWS
   
 

ZEAS Puclice

ZEAS Puclice

Agronom: Ing. Jan Novák

Manažer pokusu: Ing. Jiří Řenč

Termín setí: 19. 8. 2014, termín sklizně: 30. 7. 2015

 

 

 

Puclice1.png

 

 
KWS