KWS
   
 

Význam měření SET

Význam měření sumy efektivních teplot u kukuřice, popis metody
 

Jako optimální silážní zralost je možno charakterizovat to vývojové stadium, ve kterém je dosaženo nejvyšší možné krmné hodnoty a zároveň zajištěn optimální průběh kvasného procesu.

 

Předčasný termín sklizně

  • nedostatečné využití výnosového potenciálu výkonných hybridů KWS
  • malý výnos škrobu
  • neuspokojivá struktura krmiva
  • nízký příjem krmiva z hlediska přijaté sušiny
  • nadměrné ztráty odtokem silážních šťáv

Opožděný termín sklizně

  • zvýšené riziko špatného průběhu kvašení vzhledem k vysokému obsahu sušiny ve zbytku rostliny
  • ztížené, v pokročilejším termínu nemožné, udusání hmoty a vytvoření anaerobního prostředí pro mléčné kvašení
  • vysoké zatížení plísněmi a jejich toxickými zplodinami

Optimální termín sklizně

  • zajišťuje obsah škrobu větší než 30 %
  • sušina zbytku rostliny nepřesahuje 24 %

Toto optimum, které vyjadřuje určitý kompromis mezi snahou o dosažení maximálního výnosu zrna a ještě únosnou silážovatelností zbytku rostliny, nastává u většiny velmi raných silážních hybridů KWS při dosažení sumy teplot 1350-1460°C, u většiny raných hybridů KWS při sumě teplot 1440-1500°C a u většiny středně raných hybridů KWS při 1470-1530°C.

 

Stanovení silážní zralosti na základě sumy efektivních teplot

Stanovení optimálního termínu sklizně u silážní kukuřice je zdánlivě jednoduché, ale v praxi dochází každoročně k velkým potížím. Teoretické postupy jak stanovit optimální termín sklizně jsou velmi dobře známy, ale v praxi narážejí na malou mobilitu a velkou pracnost (odběr hodnověrného vzorku, stanovení termínu odběru, stanovení sušiny klasu a sušiny zbytku rostliny). Proto se hledají možnosti, jak optimální termín sklizně stanovit co nejjednodušším a nejpřesnějším způsobem. Měření a vyhodnocování sumy efektivních teplot nabízí velmi perspektivní možnost.

Principem této metody je sledování denních efektivních teplot od výsevu kukuřice. Každý hybrid potřebuje ode dne výsevu ke dni silážní zralosti určitou sumu efektivních teplot. Její výše je odvislá od FAO skupiny každého hybridu. Sečítají se přitom denní střední teploty a odečítá fyziologická minimální teplota 6°C dle následujícího vzorce:

Denní efektivní teplota, Gleichung

V principu se sumy vytvoří tak, že se střední hodnoty sčítají z nejvyšší a nejnižší teploty. Protože pod 6°C a nad 30°C se nekoná žádný nárůst, zohledňují se teploty pouze v tomto rozsahu.

V ČR poradenská služba KWS sledovala a vyhodnocovala poprvé sumu efektivních teplot v roce 2001. Teploty byly měřeny na 10 kontrolních (referenčních) stanovištích v různých výrobních a klimatických podmínkách.

 

Referenční stanoviště pro sledování sumy efektivních teplot v roce 2013

 

Místo

Okres

Oblast

Nadmořská výška     

(m n. m.)

Průměrné srážky

(mm)

Průměrné teploty 

IV-X  (˚C)

Farma Jones

Břeclav

Kukuřičná

220

550

15,7

Horšov

Domažlice

Obilnářská

400

586

13,9

Chroustovice

Chrudim

Řepařská

250

625

14,4

Kyjov

Žďár nad S.

Bramborářská

650

680

13,8

Luštěnice

Ml. Boleslav

Řepařská

220

   

Sedlec

Č. Budějovice

Obilnářská

380

550

14,2

Staňkovice Louny Řepařská

280

430

14,9

Starojícko

Nový Jíčín

Bramborářská

315

760

14,3

Trhový Štěpánov

Benešov

Bramborářská

450

617

13,8

Uherský Brod

Uh. Hradiště

Kukuřičná

225

662

15,5

 

Orientaci o potřebné sumě efektivních teplot pro jednotlivé FAO skupiny hybridů KWS uvádí následující tabulka

 

Rozpětí FAO

Hybridy

Teplotní úhrn

(°C)

Průměr  

(°C)

       

200-230

KWS Stabil, Silvinio, Ursinio, Podium, Ambrosini, Toninio, KWS Nestor, Ricardinio

1350°C-1410°C

1380°C

230-250

Ronaldinio, Kaduras, Rivaldinio KWS, Amamonte, Corfinio KWS, KWS 2323, Millesim, Figorinio, KWS 5133 Eco

1400°C-1460°C

1430°C

250-280

Agro Polis, Kandis, Agro Vitallo, Koblens, Konkretis, Barros, Fernandez, Atletas, Atletico,Walterinio KWS

1440°C-1500°C   

1470°C

280-300

KWS 2370, KWS 9361, Oscarro

1470°C-1530°C

1500°C

300-350

Pesandor, KWS 2376, Cannavaro

1500°C-1600°C

1550°C

 

Výše uvedené sumy efektivních teplot jsou pouze orientační a při jejich dosažení se předpokládá sušina celé rostliny na úrovni 30-31 %. Porosty v konkrétních pěstitelských podmínkách jsou dále ovlivněny půdním druhem, expozicí pozemku, stresem ze sucha, výsevem před 20.4. a nebo po 10.5. Z toho vyplývá, že je třeba při využití sumy efektivních teplot v konkrétních podmínkách pracovat s určitou korekturou.

 

Korektura teplotních sum na základě údajů o stanovišti

 

 

Připočíst

Odečíst

Výsev před 20.4.

150

 

Výsev po 10.5.

 

150

Jižní svah

100

 

Severní svah

 

100

Písčitá stanoviště

150

 

 

* Ke korekci teploty je důležité znát také nadmořskou výšku referenčního stanoviště a nadmořskou výšku vlastních pozemků. Pokud se stanoviště referenční shoduje v nadmořské výšce s pozemky vlastními, korekce se neprovádí. Pokud je vlastní pozemek od referenčního stanoviště v odchylné výšce, tak podle situace buď přičítáme a nebo odečítáme 100°C na 100 m nadmořské výšky.

 

Jak využít sumu efektivních teplot v praxi?

Příklad: Podnik pěstuje hybrid Romario. Pozemek má mírnou severní expozici a termín setí byl 19.4. Nadmořská výška vlastního pozemku je 350 m, nadmořská výška referenčního stanoviště je 450 m. K 20.8. obdrží zodpovědný pracovník informaci o sumě teplot z referenčního stanoviště 1190°C.

 

Algoritmus odhadu termínu sklizně:

1. Pozemek podniku ve výšce 350 m   +100 °C
2. Severní expozice   -100°C
3. Korekce na nadmořskou výšku a expozici +100-100 0°C
4. Chybějící suma efektivní teploty 1430-1190 =240°C

 

Pokud je předpokládaný denní nárůst efektivní teploty vysoký, např. 11°C , pak počet dní potřebných k dosažení odpovídající sumy efektivních teplot je 240 / 11 = 21,8 - zaokrouhleně 22 dnů. Přibližný termín dosažení silážní zralosti je 10.9.

Pokud je předpokládaný denní nárůst efektivní teploty nízký, např. 7,5°C , pak je potřeba 240 / 7,5 = 32 dnů. Přibližný termín dosažení silážní zralosti je 21.9.

Znalost údajů o aktuálním stavu sumy efektivních teplot pro konkrétní pěstitelské podmínky umožňuje zemědělským podnikům efektivní plánování při nasazování mechanizace a využívání lidských zdrojů v podniku. Také z víceletých pozorování v zahraničí vidíme, že termín sklizně silážní kukuřice je každoročně odlišný a nelze proto paušálně stanovit pevné kalendářní datum, jak se to ještě ve většině případů v ČR děje.

 

Pro upřesnění odhadu silážní zralosti je potřeba odebrat vzorek sklizňové sušiny. Vypočtená data jsou pouze orientační!

 

 

 
KWS