KWS
   
 

Škodlivost zavíječe

1. Přímá -  souvisí přímo se sklizňovými ztrátami při výmlatu, kdy palice z rostlin zlomených těsně nad zemí nejsou adaptérem zachyceny.  Zároveň také v silně poškozených  porostech, díky „ zmuchlání“ rostlin, je zhoršeno proudění vzduchu a tím  dochází i k pomalejšímu uvolňování vody ze zrna, což má za následek vyšší náklady při sušení.

2. Nepřímá – spočívá v zaplísnění sklízeného produktu (zrna i siláže) a tím ve zhoršení hygienické a dietetické kvality krmiv. Výsledkem je potom zhoršování zdravotního stavu zvířat krmených těmito produkty, snižování jejich přírůstků a produkce mléka. Zejména u monogastrů může docházet až k úhynu.

 

 


 
KWS