KWS
   
 

Biologie zavíječe

Biologický vývoj zavíječe
Biologický vývoj zavíječe

Housenky přezimují v posklizňových zbytcích kukuřice a v květnu se kuklí. Líhnutí motýlů probíhá asi od poloviny června do konce srpna. Motýli nalétávají do porostů kukuřice a samice kladou vajíčka  po 10-30 kusech na spodní stranu listů do blízkosti středního žebra. Za svůj život naklade samička 250-350 vajíček. Housenky se líhnou za 10-15 dnů a zpočátku ožírají listy nebo prašníky květů. Po 2. svlékání pronikají  do stébel nebo palic.  Nejdříve migrují vzhůru, později dolů. U kolének někdy opouštějí internodia  a pod nimi se znovu vžírají do stébel. Dospělé housenky prodělávají ve zbytcích rostlin diapauzu do příštího května, kdy se kuklí. V jižní Evropě mívá zavíječ dvě generace a let dospělců  začíná již koncem dubna. V České republice zpravidla jen jednu generaci. Dvě generace se vyskytují jen v nejteplejších ročnících oblasti jižní Moravy, přičemž druhá generace již nevykazuje výraznou škodlivost.

 

 
KWS