KWS
   
 

Ochrana proti zavíječi

1.      Nepřímá -  faktory ovlivňující vývoj zavíječe

2.      Přímá:

 

a)  biologická – pomocí vaječných parazotoidů Trichograma (evanescens a pintoi) – přípravek Trichocap. Přípravek je dodáván v kapslích obsahujících chalcidky drobné parazitické vosičky rodu Trichograma, které prodělávají svůj vývoj ve vajíčkách různých druhů motýlů. Tyto kapsle se musí ručně roznést po ošetřovaném pozemku. Samičky vosiček opouští kapsle, aktivně vyhledávají snůšky vajíček zavíječe a kladou svá vajíčka do vajíček tohoto škůdce. Vylíhlé larvy se živí vaječným obsahem a vajíčko opouštějí už jako okřídlení dospělci. Samičky další generace pak vyhledávají nové hostitele pro své potomstvo.

 

b) chemická – insekticidy  povolené k použití v kukuřici proti zavíječi

Vzhledem k výšce porostu ošetřované kukuřice je nejvhodnější chemickou ochranu provést  samojízdnými postřikovači s vysokou světlostí nebo letecky. Samojízdné postřikovače lze bez problémů využít i u porostů kukuřice vysokých cca 2 m. Rostliny kukuřice se pod postřikovačem ohnou a po jeho projetí se bez problémů narovnají zpět. Při aplikaci je nutná dostatečná dávka vody, nejlépe 400 l/ha. Ošetření je třeba vždy provést na celém honu. Postřik pouze souvratí nemá žádný význam. Stačí jedno ošetření za vegetaci.

 Zavijec220211

c) GMO – hybridy kukuřice s genem odolnosti vůči zavíječi

GMO kukuřice, nebo-li kukuřice odolná vůči zavíječi, vznikla vložením Bt genu produkujícího delta toxin do klasických hybridů, při zachování jejich původních vlastností. Zavíječ pozře pletivo Bt hybridu, postupně snižuje příjem potravy, nastává  kolaps trávicího systému a během několika hodin až dnů hyne.

 

Zavíječ kukuřičný klade vajíčka do všech porostů kukuřice, včetně hybridů GMO. V polních podmínkách přežije  20 % vylíhlých housenek.

     


 
KWS