KWS
   
 

Signalizace termínu chemického ošetření

Najděme si každý svého zavíječe – monitoring v praxi

Posklizňové zbytky – bezpečné zimoviště

Housenka zavíječe před sklizní kukuřice slézá dolů k patě rostliny. V posklizňových zbytcích prodělávají housenky diapuzu až do příštího jara. Pokud zbytky dostatečně hluboko nezaoráme nebo perfektně nenadrtíme, nic nebrání (ani mráz) housence v tom, aby se na jaře zakuklila a přeměnila v dospělce. V druhé půlce dubna, v porostech ozimů setých po podmítaných kukuřicích nebo na polích, kde jsme ještě nestihli zaorat loňské kukuřičné zbytky, najdeme po podélném rozříznutí  neporušených částí stébel pěkné housenky zavíječe (1-1,5cm). Je to v podstatě první signál a informace o výskytu zavíječe v naší lokalitě.

Zavijec2202112

Lapací rostliny

Pro určování období kladení vajíček a termínů líhnutí housenek jsou využitelné tzv. lapací rostliny. Jsou to rostliny kukuřice, které si pěstitel vyseje v následné plodině po kukuřici (např. v jarním ječmeni, ozimé pšenici) v počtu 20 až 40 rostlin. První vylíhlé a spářené samice preferují kladení na tyto rostliny a populace zavíječe je koncentrována na jednom místě. Zde jsme narozdíl od běžných ploch kukuřice schopni vývoj zavíječe pozorovat. Podle zabarvení embrya ve vajíčku lze odhadovat termín líhnutí housenek a zároveň termín ochrany.

 

Odborný monitoring a signalizace

                                                              

Suma efektivních teplot (SET10)

Pro signalizaci přesného termínu chemického ošetření kukuřice využívá společnost KWS metody SET10 . S využitím teplotních vztahů lze odhadnout jednotlivé fáze vývoje zavíječe. Základem pro výpočet sumy efektivních teplot jako teplotního ukazatele vývojové fáze zavíječe je součet přebytků nad 10°C z průměrných denních teplot naměřených od 1. ledna.

Společnost KWS již několik let provádí pro své zákazníky signalizaci termínu chemického ošetření porostů kukuřice proti zavíječi. Monitorujeme sumu teplot a nálet motýlů zavíječe v jednotlivých letech do porostů kukuřice a následně v nejvhodnější chvíli dáváme avízo spolupracujícím zemědělským podnikům k provedení chemickému ošetření porostů kukuřice. S prováděním signalizace máme již několikaleté zkušenosti a nutno říci, že se nám zatím vždy dařilo správně odhadnout nejvhodnější termín. Správně zvolený termín chemického ošetření porostů je velice důležitý z důvodu délky reziduálního účinku jednotlivých přípravků, aby se nestalo, že provedené ošetření se mine účinkem

 

Světelné lapače

Monitoring letu zavíječe kukuřičného v ČR je prováděn výhradně pomocí světelných lapačů SRS, odpočty zavíječe v jednotlivých oblastech a letech lze nalézt na webových stránkách Státní rostl. správy. Feromonové lapače, které pěstitelé občas používají, nejsou schopny díky neúplnému obsahu účinných látek a často špatnému umístění poskytnout o letu a intenzitě výskytu zavíječe dostatečné a skutečnosti odpovídající informace.

 

Případné dotazy volejte na telefon:    +420731 476 445         

Ing. Ludmila Kačicová, ludmila.kacicova@kws.com

 

 

 

 


 
KWS