KWS
   
 

Zavíječ kukuřičný - Ostrinia nubilalis

 

Zavíječ kukuřičný

Škodlivost zavíječe

1. Přímá -  souvisí přímo se sklizňovými ztrátami při výmlatu, kdy palice z rostlin zlomených těsně nad zemí nejsou adaptérem zachyceny.

2. Nepřímá – spočívá v zaplísnění sklízeného produktu (zrna i siláže) a tím ve zhoršení hygienické a dietetické kvality krmiv.

Biologie zavíječe

Housenky přezimují v posklizňových zbytcích kukuřice a v květnu  se kuklí. Líhnutí motýlů probíhá asi od poloviny června do konce srpna...

Faktory ovlivňující jeho vývoj a rozšíření

1. Hostitelské rostliny - zavíječ může parazitovat na desítkách rostlinných druhů. Dříve se vyskytoval zejména na plevelných rostlinách / rdesna, konopí, kopřivy …

2. Klimatické podmínky – postupné mírné oteplování jednak umožňuje zavíječi dobře přečkat zimu a zároveň posouvá hranice jeho výskytu z nejjižnějších částí republiky více na sever...

Ochrana proti zavíječi

1.      Nepřímá

2.      Přímá:

  a/  biologická - pomocí vaječných parazotoidů Trichograma (evanescens a pintoi ) –přípravek Trichocap...

   b/ chemická – insekticidy  povolené k použití v kukuřici proti zavíječi...

Signalizace termínu chemického ošetření

Housenka zavíječe před sklizní kukuřice slézá dolů k patě rostliny.V posklizňových zbytcích prodělávají housenky diapuzu až do příštího jara. Pokud zbytky dostatečně hluboko nezaoráme nebo perfektně nenadrtíme, nic nebrání (ani mráz) housence v tom, aby se na jaře zakuklila a přeměnila  v dospělce....


 
KWS