KWS
   
 

Pomoc při hodnocení kvality kukuřice

Cílem společnosti KWS OSIVA s.r.o. je dlouhodobě vyhodnocovat kvalitu siláží, sledovat dynamiku změny a rozdíly mezi hybridy, či silážními jámami. Měření se provádí na vlastním přenosném analyzátoru Agri NIRTM. Společnost řeší veškeré otázky spojené s pěstováním kukuřice na siláž a především stanovení optimálního termínu sklizně a vlastního silážování. A právě kvalita siláže může mít rozhodující vliv na produkci i zdravotní stav hospodářských zvířat nebo výnos bioplynu z bioplynových stanic.

 

Odborní poradci pro výživu zvířat:

 

                                                

Ing. Jitka Kolomazníková                                                                                                              Bc. Marek Šulc

mobil: +420 724 061 000                                                                                                              mobil: +420 722 170 456

jitka.kolomaznikova@kws.com                                                                                                 mareksulc@kws.com

 

 

Co analyzujeme: Co stanovujeme: Další možnosti:
KUKUŘICE -obsah škrobu -posouzení relativní kvality a porovnání s průměry
-zelená rostlina -škrob -vyjádření ztrát
-kukuřičné zrno -N-látky -predikce metanu
-kukuřičná siláž z celé rostliny -ADF -predikce mléka (energetické hodnoty kukuřičné siláže)
-kukuřičná siláž (CCM) -NDF  
BÍLKOVINNÁ SILÁŽ -popel  
-vojtěška -tuk  
-jetel    
-tráva    
TMR    

 

 

 
KWS