KWS
   
 

NA VYSOČINĚ JE KRÁSNĚ

Už jste navštívili Vysočinu?

Region Vysočina  je dle mého názoru jedním z nejkrásnějších míst České republiky. Velká část regionu je tvořena zvlněným reliéfem Českomoravské vrchoviny. Oblast je atraktivní svým poměrně nízkým znečištěním ovzduší, zdravými lesy, čistými a vodohospodářsky významnými vodními plochami a zdroji pitné vody. 

Při pohledu z letadla je zelený koberec lesů, polí a luk protkán modrými perlami rybníků. Ty poskytují na Vysočině řadu příležitostí k rekreaci a odpočinku. Na své si zde přijdou také sportovní rybáři, neboť řada rybničních nádrží je určena právě pro tuto zálibu. Turistickou přitažlivost regionu dotváří velké množství přírodních a kulturních památek. Tři z nich jsou zapsány na seznamu organizace UNESCO. 

Z hlediska agrárního region charakterizuje intenzivní zemědělská výroba, která je ovlivněna především půdními a klimatickými podmínkami typickými pro vrchovinu. Intenzivní zemědělství se provozuje v nadmořských výškách od 440 do 700 m. Vysočina je krajem, v němž se chová nejvíce skotu z celé České republiky, čemuž je podřízena zdejší rostlinná výroba, zaměřená na pěstování potřebných krmných plodin. 

Za královnu polí lze bezesporu i na Vysočině označit kukuřici, která se v posledních letech, přes různé komplikace, stává pro mnoho pěstitelů stabilizační plodinou. Pokud budete chtít se o této z mnoha pohledů zajímavé rostlině něco nového dozvědět, zejména o jejím pěstování a využití,určitě se mi ozvěte.

 

 

Váš poradce

Ing. Jan Bogaň

Ing. Jan Bogaň

Mobil: 725 150 619
Odeslat e-mail

 
KWS