KWS
   
 

Přeji hezký den a vítám Vás na své stránce

Vážení obchodní přátelé,

vítám Vás na svých osobních stránkách. Setkáváme se spolu na jižní a jihovýchodní Moravě, dle mého soudu v nejkrásnějším koutě České republiky. Tato oblast je známa velkou rozmanitostí krajiny a bohatým kulturním dědictvím. Lidové tradice, zvyklosti, písně jsou pečlivě uchovávány, stejně jako místní specifická nářečí. Napomáhá tomu i zkvašený nápoj z révy vinné, která se zde intenzivně pěstuje. V regionu se nachází většina vinařských obcí našeho státu i většina jeho vinařských oblastí. Danému faktu odpovídá i objem produkovaného vína, vyrábí se tu převážná část vinné produkce České republiky.

Tam, kde se daří vinné révě, je doma i kukuřice. Jakožto teplomilná rostlina typu C4 sem, na jižní a jihovýchodní Moravu, jednoznačně patří. Silné zastoupení má kukuřice na zrno, jež je nejvíce rozšířena v jižní části regionu. V této teplé, částečně aridní oblasti se jí daří lépe než ostatním obilovinám. Naopak silážní kukuřice kvůli omezování a rušení chovu skotu v posledních dvaceti letech ze zdejších polí vymizela.

Kromě zmíněné kukuřičné výrobní oblasti se v severní části regionu, hraničící s Valašskem, můžeme setkat s oblastí řepařskou i obilnářskou. Tady je chov skotu ještě zachován a kukuřice na siláž převažuje nad kukuřicí na zrno.

Nový impuls pro pěstování silážní kukuřice představuje budování stanic na výrobu bioplynu. To by mohlo vést k obnově pěstování této plodiny v kukuřičné oblasti a k dalšímu nárůstu jejích ploch v oblasti řepařské a obilnářské. Výstavba bioplynových stanic se postupně rozvíjí po celém regionu, jejich pořízení může výrazně zvýšit příjmy provozovatelů a tím i diverzifikovat finanční zdroje v zemědělském podniku.

Pokud máte nějaký dotaz, týkající se pěstování kukuřice a jejího využití, můžete mě kontaktovat na telefonním čísle 739 034 140 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese j.manasek@kws.com .

 

Váš poradce

Ing. Josef Maňásek

Ing. Josef Maňásek

Mobil: 739 034 140
Odeslat e-mail

 
KWS