KWS
   
 

Přeji hezký den a vítám Vás na své stránce

"To je ta země , kterou jste hledali. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, mlékem a strdím oplývající. Všude jará síla a bohatství. Země dobrá svou hojností a plodností, čekala jen na dělný lid, jenž by užil hojných darů jejích. Na všem budete mít hojnosti, hle, země po naši vůli."(ze Starých pověstí českých)

Vítejte v regionu Středních a Severních Čech, v kraji praotce Čecha a automobilového kolosu Škoda VW. V kraji plném protikladů, nejvyšších hor a úrodného Polabí, v kraji chmele i vína, zimních radovánek i léta u Máchova jezera.

 

V kraji intenzivní i extenzivní zemědělské výroby, v kraji, kde se nachází největší cukrovar v Čechách, zahrada Čech a tisíce hektarů pastvin a luk.

 

Kačicová230805

"Když ale vidím na obzoru, uprostřed kraje nízkou horu..."

 

Kukuřice se zde pěstuje asi na 25 000 ha orné půdy. Její vysoký energetický potenciál je využíván v siláži pro výkrm skotu, ve vlhkém i suchém kukuřičném zrně pro výkrm a průmyslové zpracování,  ale nově i pro substrát do bioplynových stanic. Kukuřice se tak stává multifunkční plodinou a získává si stále větší oblibu mezi pěstiteli.

Nároky na hybridy a agrotechniku kukuřice se diferencují dle využití konečného produktu.

Znalost hybridů a jimi požadované agrotechniky, sledování nových nároků ze strany EU k pěstitelům, spolupráce s odbornými institucemi, osobní kontakt s pěstiteli a zkušenosti z praxe mi umožňují být odborným garantem a pomocníkem při naplňování vašich požadavků  na množství a kvalitu siláže či kukuřičného zrna.

Kromě kukuřice se firma KWS OSIVA s.r.o. v České republice zabývá distribucí osiva řepky ozimé. I u této plodiny v rámci poradenské služby doporučuji agrotechnická opatření v souladu s požadavky odrůd či hybridů.

Kvalitní osivo firmy KWS a moje odbornost, spolehlivost a  zodpovědnost jsou vám  k dispozici na tel. č. 731 476 445, nebo na mailové adrese ludmila.kacicova@kws.com

 

Váš poradce

Ing. Ludmila Kačicová

Ing. Ludmila Kačicová

Mobil: 731 476 445
Odeslat e-mail

 
KWS