KWS
   
 

Deset let veřejných sklizní kukuřice

Také letos se na konci října konala veřejná sklizeň kukuřice v Bečvárech. Rozhodlo se, kterému hybridu se ve zdejších podmínkách v uplynulé vegetační sezóně nejlépe dařilo. Společnost KWS Osiva s.r.o. vybrala ze svého sortimentu poměrně širokou nabídku hybridů, které lze s úspěchem pěstovat na suché zrno. Sklizeň byla spojena s tipováním vítěze a jeho hektarového výnosu po přepočtu na standardní vlhkost zrna. Návštěvníci si tak mohli odnést nejen informace o vybraných hybridech, ale i některou z cen pro nejlépe tipující.

 

Nejlepší tipující věřili kukuřici KWS 2370, která zvítězila s výnosem 14,31 t/ha. KWS 2370 je novinkou pro příští rok. Její FAO 290 ji předurčuje pro pěstování v kukuřičné a teplé řepařské oblasti. Na jaře má rychlý růst a na konci vegetace velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna. Ostatně její specializací je právě produkce kukuřičného zrna.

Díky výnosu 14,16 t/ha se na druhém místě umístil hybrid Millesim. Kukuřice Millesim má FAO 250 a je zástupci společnosti KWS Osiva nejčastěji doporučována pro produkci vlhkého zrna. Velmi dobře se hodí i pro výrobu siláže, ať už k výživě dojnic nebo na produkci bioplynu. Millesim je poměrně plastický hybrid s velmi dobrým zdravotním stavem.

Pomyslnou bronzovou medaili si odnesl Koblens, kterého se po přepočtu na vlhkost 14 % sklidilo 13,91 t/ha. Tento hybrid vyniká stay green efektem rostlin. Společnost KWS Osiva jej označuje za nosný silážní hybrid pro řepařskou výrobní oblast. Ideálně totiž kombinuje výnos suché hmoty s obsahem škrobu a stravitelností. Na začátku vegetace mají rostliny rychlý počáteční růst a navíc odolávají dobře chladu.

 

Situace na poli

Pozemek, na kterém veřejná sklizeň probíhala, je již několik let po sobě využívaný pro pěstování kukuřice na zrno. Jak upozornila Ing. Ludmila Kačicová, regionální zástupkyně společnosti KWS Osiva s.r.o., ukazuje se zde jedna z pozitivních vlastností kukuřice, a sice její snášenlivost po sobě. „Rozbory půdy ukazují, že dochází dokonce ke zlepšování některých parametrů. Díky pravidelnému hnojení kejdou se zde během let dostala zásobenost draslíkem přes hranici hodnocenou jako vysoká zásobě, proto se v Bečvárech rozhodli v letošním roce toto statkové hnojivo neaplikovat,“ dodala zástupkyně společnosti.

Podobně každoročně se pole v Bečvárech ošetřuje proti zavíječi a i letos tomu tak bylo. Ing. Kačicová připomněla situaci v letošním roce, který byl opět na výskyt tohoto škůdce hojný. „Ve výskytu zavíječe kukuřičného jsme se dostali asi o deset let zpět. Tehdy mnoho podniků proti němu provádělo opatření. Postupem času se ale objevoval méně a celá řada zemědělců postřik nebo jiný zásah přestala provádět. Rok 2014 ukázal, že to stále může být vážný problém,“ upozornila. Samotného předvádění hybridů se ujala Ing. Kačicová a další regionální zástupce společnosti KWS Osiva Ing. Miroslav Vavřina.

 

Další účastníci srovnání

Nejranějším zástupcem, který pořádající firma vybrala pro sklizeň na zrno v Bečvárech, byl Silvinio, jehož FAO je 210. Vyznačuje se výbornou tolerancí vůči chladu. „To znamená, že nemá problém růst i ve vyšších nadmořských polohách,“ oceňoval Ing. Vavřina. Tam se častěji ovšem využívá k produkci zelené hmoty pro výrobu siláže. Také tento hybrid dobře uvolňuje vodu ze zrna, takže se hodí i pro nejranější sklizeň zrna v nižších nadmořských výškách.

Ricardinio (FAO 230) snáší chlad na začátku vegetace, ale zároveň se umí vypořádat se suchem. Jeho zrno se využívá k mlynárenským účelům, ale jeho využití je univerzální. „Díky svým vlastnostem se stal v rámci Evropské unie nejpěstovanějším velmi raným hybridem na zrno,“ připomněl Ing. Vavřina. Mezi jeho další přednosti patří i dobrý zdravotní stav. „/spěšně ho lze využít jak k pěstování na zrno tak ke sklizni na siláž,“ připomněla Ing. Kačicová.

Novinkou pro příští sezónu, kterou si mohli návštěvníci prohlédnout přímo na poli, byl hybrid Rivaldinio KWS (FAO 240). Podle Ing. Vavřiny to je momentálně nejvýkonnější hybrid v sortimentu velmi raných kukuřic na zrno ve zkoušení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Rivaldinio KWS je tolerantní vůči chladu i suchu a také odolný vůči houbovým chorobám. Ronaldinio je v EU i v ČR nejpěstovanější hybrid, kterého společnost KWS Osiva doporučuje především ke sklizni na siláž. Pozitivně totiž výnosově reaguje na zvýšenou hustotu setí. Rostliny dobře odolávají různým stresům a velmi dobře ukládají škrob. Ronaldinio může zaujmout také velmi vysokou stravitelností celé rostliny.  

Kaduras (FAO 240) má zrno typ koňský zub. I díky tomu dobře uvolňuje ze zrna vodu. I v Bečvárech se mohli zemědělci přesvědčit o velmi dobrém zdravotním stavu tohoto materiálu. Kaduras je kukuřicí přednostně určenou k pěstování na zrno. „Pokud se ale rozhodnete sklízet tento hybrid na siláž, pamatujte, že rostliny poměrně rychle dozrávají a tomu je třeba přizpůsobit organizaci sklizně,“ upozornila Ing. Kačicová.

KWS 2323 má číslo ranosti 250 a jedná se o další novinku pro výsev v roce 2015. V České republice byl letos prvním rokem ve zkoušení ÚKZÚZ. Postupně se tento materiál představil na všech veřejných sklizní kukuřice na zrno pořádaných společností KWS Osiva. I přes nižší číslo ranosti tam dosahoval velmi dobrých výsledků. Rostliny se vyznačují rychlým počátečním růstem a dobrou odolností vůči chladu a suchu. KWS 2323 má velmi vysoký potenciál zrna.

Hybridem s univerzálním využitím je kukuřice Kandis. Podle Ing. Vavřiny není Kandis příliš náročný při výběru stanoviště. Další uvedené vlastnosti jen potvrzují všestranné využití tohoto materiálu. Firemní údaje uvádějí u tohoto hybridu vysoký výnosový potenciál zrna, vysoký výnos suché hmoty a škrobu. Vyniká také výborným zdravotním stavem a pěstitelům se při jeho pěstování vytváří široké sklizňové okno.

Konkretis je hybrid určený především na suché zrno. Velmi dobře totiž uvolňuje vodu ze zrna, což usnadňuje jeho sušení po sklizni. Jak připomněl Ing. Vavřina Konkretis má silný kořenový systém. To je znak, který této kukuřice umožňuje dobře využít živiny, které jsou v okolí rostlin k dispozici. Navíc je tak podpořena odolnost vůči suchu.

Velmi úspěšným účastníkem veřejných sklizní v minulých letech je KWS 9361. Jak uvedli zástupci společnosti KWS Osiva, tento hybrid má ve srovnání s jinými kukuřicemi v sortimentu menší vzrůst. To ovšem nemá negativní vliv na výslednou sklizeň zrna. Méně rostlinné hmoty v tomto případě znamená snazší výmlat a po sklizni KWS 9361 zůstává na poli méně posklizňových zbytků.

Oscarro je dalším hybridem v nabídce s typem zrna koňský zub. Jedná se o zrnovou kukuřici, která je navíc velmi plastická a velmi odolná vůči suchu. Společnost KWS Osiva jej v našich podmínkách doporučuje pro kukuřičnou a teplou řepařskou oblast s tím, že je možné jej úspěšně pěstovat i na lehčích půdách. Oscarro vyniká velmi dobrým zdravotním stavem.

Jako doplněk do podmínek Bečvár byly v přehlídce zařazeny ještě dva hybridy – Pesandor a KWS 2376.

 

 

Klíčové informace:

  • Tradiční veřejná sklizeň kukuřice v Bečvárech určila, kdo zde byl letos nejlepším hybridem na zrno v nabídce společnosti KWS Osiva, s. r. o.
  • Sklizeň byla spojena s tipováním vítěze a jeho hektarového výnosu po přepočtu na standardní vlhkost zrna.
  • V Bečvárech byl nejlepší hybrid KWS 2370 s přepočteným výnosem 14,31 t/ha.

 

 

 Petr Hezký

 

 

 
KWS