KWS
   
 

Výsledky hybridů v Čechách a na Moravě

Podzimní dny jsou obvyklým časem, kdy osivářské firmy prezentují hybridy kukuřice, které se objeví v nabídce pro následující rok. Shodou okolností jsme navštívili dvě takové akce, kde se představily vybrané materiály z nabídky společnosti KWS OSIVA s.r.o. První akce na začátku října se uskutečnila v Čechách, konkrétně v Bečvárech v okrese Kolín. Druhý polní den byl na Moravě, hostily ho Rostěnice na Vyškovsku.

Patnáctý ročník Dne kukuřice KWS nabídnul tradiční schéma veřejné sklizně. Společnost KWS OSIVA s.r.o. zde ve spolupráci s akciovou společností ZAS Bečváry připravila pro návštěvníky přehlídku šestnácti hybridů kukuřice na zrno. Po jejich představení si mohli návštěvníci tipnout, která kukuřice poskytne v Bečvárech nejlepší výnos. Postupná sklizeň jednotlivých hybridů, u kterých se přepočítává produkce na jeden hektar a jednotný čtrnáctiprocentní obsah vody v zrnu pak rozhodne o konečném pořadí.

Někde dobré výsledky

Jak upozornila hned na úvod představování hybridů Ing. Ludmila Kačicová ze společnosti KWS OSIVA s.r.o., letošní odhady tipujících by měly být výrazně nižší, než v roce 2014. Kukuřice totiž letos patří mezi plodiny, kterým letošní nedostatek srážek značně ublížil. Od začátku roku do dne konání popisovaného polního dne spadlo letos na pole v Bečvárech 280 milimetrů. Rok před tím to bylo 520 mm a v roce 2013 dokonce téměř 640 mm „V průměru jsme sklízeli asi devět tun zrna z jednoho hektaru. Musím ale dodat, že při vlhkosti třicet procent,“ upřesnil Ing. Alois Nouzák, ředitel společnosti a místopředseda představenstva ZAS Bečváry. I přes problémy s vláhou hodnotil sklizeň kukuřice na zrno jako příjemné překvapení.

Poměrně dobře se dařilo kukuřici v okolí Rostěnic nedaleko Vyškova.

Rozdíly na dvou polních dnech

V Bečvárech se nakonec potvrdili slova Ing. Kačicové, protože jen tři nejlepší hybridy se po přepočtu dostaly na výnos přes deset tun z hektaru. Poněkud jiná byla situace v Rostěnicích. Přes hranici deseti tun z hektaru se dostala nadpoloviční většina hybridů.

Letošní vítěz veřejné sklizně v Bečvárech kukuřice KWS 9361 poskytla po přepočtu 10,4 tuny suchého zrna z jednoho hektaru. Přes hranici deseti tun se dostali již pouze dva hybridy – Pesandor a Oscarro. Druhý jmenovaný se účastnil také zmiňované veřejné sklizně na Moravě. Tam obsadil druhou příčku. Jediným, kdo ho v Rostěnicích porazil, byl Balasco s výnosem 13,56 t/ha.

Vítězové v Bečvárech

Vítěz veřejné sklizně v Bečvárech KWS 9361 je dvouliniovým hybridem s číslem ranosti FAO 300 na zrno. V letošním roce se mu hodila jeho schopnost tolerovat občasné přísušky. Vyniká perfektním zdravotním stavem. KWS 9361 má poměrně subtilní rostliny, a to znamená, že na poli zůstává méně posklizňových zbytků. Zrno rychle dozrává a velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna. V Bečvárech sklízené zrno obsahovalo 27,3 % vody. V Rostěnicích tento hybrid dosáhnul 11,66 t/ha (vlhkost 25,8 %) a tam obsadil pátou příčku.

V konečném hodnocení stříbrný Pesandor sice poskytnul vyšší výnos vlhkého zrna, ale jeho obsah vody byl o dvě a půl procenta vyšší než KWS 9361. Na druhé místo tak letos stačil přepočtený výnos 10,37 t/ha. Pesandor je dvouliniový hybrid s číslem ranosti 310 ať už na siláž nebo a zrno. Společnost KWS OSIVA jej doporučuje především pro siláže s ohledem na vyšší FAO v teplejších oblastech. Velmi dobrý zdravotní stav celé rostliny je základem pro kvalitní siláž s vysokým obsahem škrobu.

Také třetí příčku obsadil dvouliniový hybrid tentokráte přednostně určený pro pěstování na zrno. Oscarro má číslo ranosti na zrno 300 a na siláž 290. Hodí se pro pěstování v kukuřičné a teplé řepařské výrobní oblasti. Velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna, což potvrdil i v Bečvárech, když z prvních tří hybridů měl Oscarro nejnižší sklizňovou vlhkost (26,1 %). Po přepočtu dosáhnul výnosu 10,06 t/ha. Oscarro je plastickým hybridem s vysokou odolností vůči suchu. Má velmi dobrý zdravotní stav a pevné nelámavé stéblo.

Jak dodal Ing. Karel Prokeš, jednatel společnosti KWS OSIVA, kukuřice představené na polním dnu v Bečvárech rostou na kvalitní půdě, a tak není problém, aby se na přední místa dostaly hybridy s vyšším číslem FAO. Do té skupiny patří i KWS 2370 (FAO 290 na zrno i na siláž). „Tento hybrid sice po přepočtu obsadil šesté místo, ale pokud by se zohledňovala ekonomika sušení, pak by se posunul mnohem výše. Sklizňová vlhkost 25,2 % znamená úsporu při sušení,“ připomněl Ing. Prokeš. KWS 2370 tak potvrdil své vlastnosti uvedené ve firemních materiálech. Podle nich je to hybrid vhodný do kukuřičné a teplé řepařské oblasti, je tolerantní k občasným přísuškům a jeho zrno rychle dozrává a rychle uvolňuje vodu.

Nejlepší v Rostěnicích

Balasco je novinkou v nabídce pro příští rok. Jedná se o všestranně využitelný hybrid pro teplé oblasti. Po přepočtu byl v Rostěnicích nejlepším hybridem a dosáhnul zde hektarového výnosu 13,56 tuny a sklizňové vlhkosti 31,5 %. Zástupci osivářské společnosti jej doporučují pro pěstování v kukuřičné a teplé řepařské výrobní oblasti. Balasco je plastický bohatě olistěný hybrid s vysokou odolností vůči přísušku. Vedle sklizně na zrno ho lze využít i pro výrobu siláže pro dojnice nebo k provozu bioplynové stanice.

Jak již bylo zmíněno, druhým nejlepším hybridem značky KWS byl na Moravě Oscarro. Na polní přehlídce měl sklizňovou vlhkost 27,4 %. Po přepočtu dosáhnul výnosu 12,02 t/ha.

Třetí kukuřicí s podobnou hodnotou obsahu vody v zrnu byl KWS 2376. Jedná se o výkonný hybrid na suché zrno v kukuřičné a teplé řepařské oblasti. V Rostěnicích se prezentoval čistým výnosem 11,92 t/ha a vlhkostí 27,2 %. Kukuřice KWS 2376 je vysoce tolerantní vůči přísuškům a lehčím půdám. Odolává fusáriím ve stéble i klase. Zástupci společnosti KWS OSIVA u tohoto hybridu vyzdvihují snadný výmlat, dobré uvolňování vody ze zrna. Podle nich na suchých a teplých stanovištích je KWS 2376 úspěšně využíván pro výrobu kvalitní siláže.

Další výsledky

Velmi dobrých výnosů přes devět tun dosáhly v Bečvárech také některé ranější hybridy. Konkrétně čtvrtou příčku, díky výnosu 9,67 t/ha, obsadil hybrid KWS 2323. V Rostěnicích to bylo 9,93 t/ha (vlhkost 24,3 %). Jeho FAO je 250. Tento raný hybrid podle Ing. Prokeše jen potvrdil svůj velmi vysoký výnosový potenciál. V příznivějších letech dokáže poskytnout ještě vyšší výnosy, což ostatně potvrzují i výsledky, kterých to kukuřice dosáhla v roce 2014 v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.

Ještě o něco ranější (FAO 240) je Rivaldinio KWS. V Bečvárech potvrdil svou vysokou toleranci vůči suchu, ale také schopnost uvolňovat vodu ze zrna. Dosáhl totiž sklizňové vlhkosti zrna 23 % a po přepočtu to znamenalo výnos 9,24 tuny z jednoho hektaru. V Rostěnicích to bylo 9,49 t/ha (vlhkost 24,7 %).

S ohledem na ekonomiku pěstování a především ekonomiku posklizňové úpravy upozornil Ing. Prokeš na trojici velmi raných hybridů, které sice v podmínkách kolínska nedosáhly nejvyšších výnosů, ale i tak mohou být pro zemědělce zajímavé. Jedná se o KWS Stabil (FAO 210), Silvinio (FAO 210) a KWS Nestor (FAO 230). Tato trojice dosáhla vůbec nejnižšího obsahu vody (od 20,6 do 21,6 %) ve sklizeném zrnu, což výrazně snižuje náklady na sušení.

 

18. 11. 2015 Petr Hezký

 

PA081260.JPG                                          PA200057.JPG

               


 
KWS