KWS
   
 

Letos lepší počasí pro kukuřici

Průběh počasí v České republice nabídl pěstitelům v tomto roce mnohem lepší podmínky pro pěstování kukuřice. Již poněkud horší počasí panovalo během veřejné sklizně, kterou společnost KWS OSIVA s. r. o., naplánovala v polovině října do Bečvár. V letošním roce totiž sklizeň zrnové kukuřice mohla na řadě míst proběhnout dříve než v jiných letech.

Rok 2015 byl pro všechny pěstitele kukuřice velmi nepříznivým rokem. V té sezóně postihlo celou Českou republiku enormní sucho. Podle meteorologů spadlo loni jen 79 % dlouhodobého normálu srážek. Sucho postihlo zemědělskou půdu v období důležitém pro tvorbu výnosu silážní i zrnové kukuřice. I proto byly výnosy v roce 2015 podprůměrné a chovatelé skotu a provozovatelé bioplynových stanic měli často problém zajistit pro své provozy dostatek kukuřičné řezanky pro výrobu siláže.

Někde opět zasáhlo sucho

Lepší zprávy o stavu letošních porostů přicházely jak od pěstitelů kukuřice na siláž, tak na zrno. Porosty kukuřice byly na řadě míst ke konci vegetace velmi pěkné. To platilo především o severní Moravě, Hané i jižní Moravě. Podobně příznivá situace nastala v jižních a jihozápadních Čechách. Některé oblasti republiky se ale i letos musely vypořádávat s nedostatkem srážek, což se projevilo i na konečných výnosech kukuřice. Problémy se suchem se vyskytly například na Mladoboleslavsku a Lounsku. Ještě horší situace nastala ve východní části vysočiny. „Tam mohou být výnosy obdobně špatné jako loni,“ hodnotil Ing. Karel Prokeš, jednatel společnosti KWS OSIVA s. r. o.

Šestnáct ročníků

Lepší výsledky potvrdily i oba polní dny uspořádané tradičně společností KWS OSIVA v Senici na Hané a následně v Bečvárech v okrese Kolín v polovině října. Hlavním lákadlem pro návštěvníky zde byly hybridy kukuřice, jejichž součástí představení byla i veřejná sklizeň. Jak připomněla Ing. Ludmila Kačicová ze společnosti KWS OSIVA, polní den zaměřený na kukuřici na zrno se zde koná letos již pošestnácté. Spolupořadatelem je akciová společnost ZAS Bečváry. Odborným garantem celé akce byla Mendelova univerzita v Brně. Jedním z významných hostů polního dne byl Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D., prorektor pro zahraniční spolupráci Mendelovy univerzity v Brně. Připomněl, že univerzita mimo jiné spolupracuje se zemědělskou praxí. Velmi úspěšným příkladem je dlouholetá spolupráce se společností KWS OSIVA s. r . o.

„Setkáváme se zde již pošestnácté na stejném poli. To je důkazem, že kukuřici lze při dodržení určitých podmínek pěstovat po sobě,“ doplnila Ing. Kačicová. V Bečvárech se představilo celkem třináct hybridů. Veřejná sklizeň měla tradiční scénář. Hybridy se na pokusném poli pěstují vždy po čtyřech řadách. Ještě před tím, než je porost sklizen, probíhá prohlídka vybraného sortimentu. V rámci ní si mohou návštěvníci tipnout, který z hybridů poskytne maximální výkon po přepočtu na hektarový výnos a jednotný obsah vody 14 %. 

Když prší ve správnou dobu

„Loni se tu výnosy pohybovali mezi pěti a šesti tunami zrna z hektaru v přepočtu. Letos v červenci pršelo. To je naprosto jiná situace, než jaká nastala v roce 2015,“ hodnotil výsledky veřejné sklizně Ing. Prokeš. „Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně jsme našli vztah mezi červencovými srážkami a výrazným nárůstem celkového výnosu sušiny u silážní kukuřice.“ Zatímco déšť v první polovině loňských prázdnin chyběl, letos se mnohde vyskytoval poměrně hojně. Jak doplnil Ing. Prokeš, kukuřice na zrno potřebuje ještě vodu na přelomu srpna a září.

Rostliny kukuřice mnohem lépe zásobené vodou poskytly v letošním roce lepší výnosy. V Bečvárech se všech třináct prezentovaných hybridů dostalo po přepočtu na jednotný obsah vody v zrnu přes hranici deseti tun z jednoho hektaru.

Někdy se čekat nevyplatí

 „U nás jsou zemědělci zvyklí sklízet kukuřici na zrno přibližně v říjnu. To ale vždy nemusí být výhodné,“ upozornil Ing. Prokeš. Příkladem byl právě letošní rok. Vysoké teploty a sucho na začátku září v podstatě ukončilo vegetaci silážních hybridů, ale značně urychlilo také vývoj u zrnových kukuřic,“ vzpomínal zástupce pořádající firmy. „Kukuřice na zrno v Bečvárech mohla být sklizena již v druhé polovině září. Podle našich výsledků již tehdy mělo zrno podobný obsah vody jako dnes, kdy se polní den uskutečnil.“ Jak Ing. Prokeš dodal, teplota vzduchu ale byla v září o dvacet stupňů vyšší než v polovině října. To značně snižuje náklady na potřebnou redukci obsahu vody, protože není třeba vzduch na sušení předehřívat. Dobře načasovaná sklizeň neznamená pouze úsporu nákladů spojených s posklizňovou úpravou. Na to upozornila Ing. Kačicová. „V okamžiku, kdy je zrno připraveno ke sklizni, může stále docházet k rozvoji fuzariózy. Takto napadená komodita se stává v podstatě neprodejnou,“ doplnila zástupkyně společnosti KWS OSIVA.   

Nejlepší z veřejné sklizně

Zmiňovaná veřejná sklizeň v Bečvárech nabídla zajímavé srovnání vybraných hybridů. Vůbec nejlépe si ve zdejších podmínkách vedl Oscarro s číslem ranosti FAO 300 na zrno a 290 na siláž. Tato kukuřice poskytla 15,14 tuny vlhkého zrna z jednoho hektaru. Konkrétní vlhkost zrna této kukuřice byla 23,3 %. Po přepočtu na 14% obsah vody to bylo 13,5 t/ha. Oscarro je zrnovým hybridem přednostně doporučovaný pro kukuřičnou a teplou řepařskou výrobní oblast. Dobře uvolňuje vodu ze zrna. Vyniká svou plasticitou a také velmi dobrým zdravotním stavem.

Vůbec nejnižší sklizňové vlhkosti (21,7 %) dosáhl v Bečvárech druhý v pořadí hybrid KWS 2323. Po přepočtu se sklidilo 13,12 t/ha. Pomyslnou stříbrnou příčku obsadil tento hybrid také letos v Senici na Hané. KWS 2323 má FAO 250. Rostliny mají rychlý počáteční růst a jsou odolné vůči chladu ale i přísuškům.

Jen těsně za KWS 2323 se s konečným výnosem 13,11 t/ha umístil hybrid kukuřice KWS 9361. Vlhkost zrna (23,8 %) byla ale přeci jen větší, a tak výnos 14,8 tuny vlhkého zrna z hektaru stačil na bronzovou příčku. Ještě lépe si tento hybrid vedl o několik dní dříve v Senici na Hané, kde dosáhl vůbec nejlepšího výsledku. KWS 9361 s FAO 300 (290 na siláž) se hodí do kukuřičné a teplé řepařské výrobní oblasti. Zástupci pořádající společnost upozornili při představování tohoto hybridu na jeho skokové uvolnění vody ze zrna. Rostliny tolerují občasný přísušek a během celé vegetace si udrží velmi dobrý zdravotní stav.

Na dalším místě se v rámci veřejné sklizně umístil hybrid KWS 2322. Toho se z pokusného pole sklidilo v přepočtu 13,18 tuny z hektaru při vlhkosti 24 %. V konečném výsledku to bylo 11,65 t/ha. Pátá příčka patřila KWS 2376, který se v nabídce objevuje již delší dobu. Kvůli vyššímu číslu ranosti FAO 340 obsahovalo jeho zrno 27,7 % vody. To v konečném přepočtu znamenalo čistý výnos 11,58 tuny z jednoho hektaru.

 

 

Petr Hezký, 2016

 DSC07605.jpg      PA130265.jpg

               


 
KWS