KWS
   
 

KWS 5133 ECO (FAO S 250)

Trojí SÍLA - výnos, stravitelnost, energie

 

 

 

Charakteristika:

 

  • Raný tříliniový hybrid

  • Velmi vysoký vzrůst

  • Rychlý počáteční růst s tolerancí k chladnému počasí

  • Rovnoměrně dozrávající zbytek rostliny

  • Tolerantní k občasnému přísušku

  • Ohromný výnosový potenciál suché hmoty

 

 

 

Výnos suché hmoty:  ÚKZÚZ 2009: 22,8 t.ha-1, ÚKZÚZ 2010: 17,8 t.ha-1, ÚKZÚZ 2011: 23,82 t.ha-1

 

 

KWS 5133 ECO a CASSILAS – pokusy ÚKZÚZ, výsledky kukuřice na siláž, 2009–11

ECO graf

 

Zdroj: ÚKZÚZ, 2009–11

 

 


 
KWS