KWS
   
 

KWS 2376 (FAO Z 340/S 340)

Jiná dimenze.

 

 

Charakteristika:

 

  • Mimořádně výkonný hybrid na suché zrno v kukuřičné a teplé řepařské oblasti
  • Vysoká tolerance vůči přísuškům a lehčím půdám
  • Mimořádná odolnost vůči lámání stébla a fusáriím ve stéble i klase
  • Vysoký obsah škrobu v zrně
  • Snadný výmlat, dobré uvolňování vody ze zrna
  • Na suchých a teplých stanovištích je úspěšně využíván pro výrobu kvalitní siláže

 

Výnos suchého zrna

ÚKZÚZ, 2009: 12,30 t.ha-1

ÚKZÚZ, 2010: 12,40 t.ha-1

ÚKZÚZ, 2011: 13,10 t.ha-1

ÚKZÚZ, 2012: 10,60 t.ha-1

ÚKZÚZ, 2013:  8,80 t.ha-1

 

 

Pokusy KWS, kukuřice na zrno, 2011-2013

 

KWS 2376.png

 

                                                                                                  Zdroj: KWS OSIVA s.r.o., 2011-2013

 

 


 
KWS