KWS
   
 

Produkce sadby

Cílem KWS POTATO B.V. je výroba vysoce kvalitní sadby brambor a obchod s touto sadbou. Aby KWS uspokojila poptávku zákazníků, začala mimo naši největší množitelskou oblast v Holandsku množit sadbu brambor i v dalších zemích, jako např. Dánsku, Francii, Velké Británii a Rusku. Pro úspěšný rozvoj firmy KWS v mezinárodním měřítku jsou základem týmy místních zástupců v jednotlivých zemích.

Holandsko je celosvětově známé jako producent sadby brambor. KWS POTATO B.V. má zázemí a zkušenosti v nejlepších množitelských oblastech Holandska. Většina sadby brambor je množena na lehkých až středně těžkých půdách na severozápadě, severu a v centrální části země. Výše uvedené oblasti mají velkou výhodu blízkosti mořského pobřeží, které snižuje nebezpečí viróz a dalších chorob.

Produkce vysoce kvalitních předstupňů u KWS POTATO B.V. je úspěšná díky skupině vybraných specializovaných pěstitelů, kteří mají dostatek zkušeností s produkcí základních materiálů sadby brambor špičkové kvality. Tato sadba je dále množena dalšími pěstiteli pro obchodní využití v exportu nebo pro místní produkci konzumních brambor. Většina těchto množitelů využívá tradičního systému klasického výběru klonů. Vedle toho se výrazně zvyšuje podíl množení z minihlízek získaných v podmínkách in-vitro.

KWS POTATO B.V. se nezaměřuje pouze na dodávání vysoce kvalitní sadby brambor, ale také na všechny služby týkající se produkce, balení a dopravy svých produktů. KWS neustále optimalizuje vzájemné vztahy se svými partnery v těsné, transparentní a férové komunikaci. Naším cílem je podat zákazníkovi takový balíček služeb, který mu umožní dlouhodobé a úspěšné obchodní vztahy.