KWS
   
 

Výzkum a vývoj

Informace o oddělení výzkumu a vývoje

Šlechtitelská stanice KWS v Nagele poskytuje plně integrované místo, kde pracovníci výzkumu a vývoje i pracovníci z výroby a obchodu spolupracují v jednom místě ve středu pokusných a šlechtitelských polí.

Toto místo nabízí všechny předpoklady a optimální podmínky pro šlechtění našich odrůd brambor díky umístění na Noordoostpolderu, který je v srdci regionu množení sadby brambor a v blízkosti centra NAK.

Máme tým mladých a nadšených pracovníků, kteří se zaměřují na výzkum, pokusnictví a výběr nových odrůd brambor.

V oblasti základního výzkumu využívá KWS POTATO B.V. synergický efekt plynoucí z poznatků získaných u dalších druhů, které jsou firmou KWS šlechtěny. Náš šlechtitelský tým využívá nejnovějších technik biotechnologií, které nám umožňují rozsáhlé výzkumné a vývojové laboratoře v centrále KWS v Einbecku ( Německo ). Dále jsou naši šlechtitelé zapojeni do četných důležitých výzkumných a vývojových projektů třetích stran. Úzká spolupráce mezi výzkumem a vývojem a prodejním oddělením je rozhodujícím faktorem proto, abychom mohli lépe předvídat vývoj na trhu v současnosti, ale i budoucnosti. Výběr našich odrůd provádíme v různých klimatických podmínkách tak, abychom vyšlechtili vhodné odrůdy pro nejrůznější pěstební podmínky. Znalost potřeb trhu v budoucnosti je pro nás klíčem našeho budoucího úspěchu.

Každý rok mimo programů před vlastním šlechtěním produkujeme okolo 100 000 nových semenáčků ( nových odrůd brambor ). Naše nové nadějné odrůdy brambor zasíláme již ve velmi raných fázích vývoje  našim místním, ale i zahraničním zákazníkům do více než 35 zemí. Společně s našimi zákazníky zkoušíme naše nové odrůdy brambor na celou řadu jednotlivých kvalitativních a kvantitativních znaků. Kříženci se slibnými výsledky se současně množí u několika vybraných množitelů v Holandsku, aby se pro uvedení nové odrůdy v širším měřítku dosáhlo špičkové kvality její sadby.

Pouze odrůdy brambor s nejlepšími výsledky a nejvyšším oceněním u zákazníků získají místo ve velmi přísně vybíraném seznamu obchodně využívaných odrůd KWS POTATO B.V.