KWS
   
 

Skupina KWS

Pokrok ve šlechtění již 150 let

Kvalita a inovace jsou zdrojem úspěchu KWS více než 150 let. Naše paleta produktů zahrnuje cukrovku, kukuřici a obiloviny, ale také olejniny včetně řepky olejné a slunečnice. Naše trhy se nacházejí v mírných klimatických pásmech po celém světě.

Jako průkopníci šlechtění cukrovky jsme přispěli ke zvýšení produktivity pěstování cukrovky z průměrného výnosu 1000 kg na 10 000 kg cukru na hektar. Dnes jsme světoví lídři v obchodu s osivem cukrovky a současně jsme nezávislou šlechtitelskou společností.

Naši výzkumní pracovníci se zaměřují na různé požadavky zemědělství a současně jsou vystavováni výzvě nabídnout nová řešení pro zlepšení výkonnosti odrůd a jejich užitné kvality.

Do výzkumu a šlechtění je každoročně reinvestováno 15% z obratu. Za  účelem zdokonalení kvality odrůd využíváme nejnovější poznatky z molekulární biologie, šlechtění rostlin a semenářského výzkumu.

Naše šlechtitelské cíle, metody a produkty měříme kritériem dlouhodobého ekonomického využití přírodních zdrojů s odpovědností k přírodě a společnosti.

 

Čísla a fakta

KWS se řadí mezi celosvětově nejvýznamnější společnosti zabývající se šlechtěním rostlin

  • nezávislá šlechtitelská společnost
  • lídr v prodeji osiva cukrovky v Evropě a ve světě
  • sídlo společnosti se nachází v Einbecku, Německo
  • obrat skupiny KWS tvoří cukrovka, kukuřice, obiloviny, olejniny a další polní plodiny
  • zaměstnanci: více než 4500 lidí pracuje v rámci skupiny KWS, z toho 1800 jich pracuje ve výzkumu a šlechtění
  • zastoupení ve více než 70 zemích s více než 40 spolupracujícími a dceřinnými firmami po celém světě
  • celosvětová síť výzkumných a šlechtitelských stanic