KWS
   
 

Metody

Buněčné a tkáňové kultury

Buněčné a tkáňové kultury jsou běžnou součástí praktické šlechtitelské práce v KWS. Cenné šlechtitelské zdroje jsou rozmnožovány metodou tkáňových kultur v laboratořích a jsou dlouhodobě skladovány v podmínkách in vitro ( lat. “ve skle“).

 

Molekulární markery

Laboratoř věnující se používání a vývoji molekulárních markerů běžně provádí analýzy v rámci šlechtitelského programu KWS.

Nové možnosti pro rozpoznání jednotlivých znaků na úrovni genetických informací jsou umožněny díky novým technologiím, které jsou prakticky využívány. Probíhající výzkumné projekty jsou zaměřeny na klasifikaci určitých DNA sekvencí pro jednotlivé znaky. Ty musí být propojeny s molekulárními markery. Molekulární markery jsou diagnostickým nástrojem pro charakteristiku rostlin s “genetickým otiskem“. Tyto markery se používají ke zjištění požadovaných znaků ( např. odolnost proti chorobám ) po křížení nebo zpětném křížení (selekce opřená o markery). Metoda markerů je velmi rychlou, levnou a spolehlivou cestou. Využíváním markerů napomáhajících při výběru je možné důsledně selektovat vybrané vlastnosti, které jsou silně ovlivněny prostředím a/nebo komplexem dědičnosti kvantitativních znaků, jinak obtížně identifikovatelných v konvenčních šlechtitelských podmínkách.

 

Výzkum genomu

Výzkum genomu představuje v současnosti jednu z klíčových výzkumných aktivit firmy KWS. Hlavním cílem výzkumu je objasnit molekulární a genetické základy hospodářsky důležitých znaků.

Výsledky jsou využívány především v oblasti diagnostiky DNA.

Naše nejdůležitější aktivita v této oblasti se soustředí na účast v různých projektech jako například v iniciativě národního výzkumu genomu GABI (Analýzy genomu v biologickém systému rostlin ) a CBSG (Centrum pro genetiku biosystémů ).

Vědci využívají metod výzkumu genomu na molekulární úrovni k vyřešení specifických problémů. Své výsledky přenáší z interních výzkumných projektů a dalších společných výzkumných projektů do praktického využití v komerčním šlechtění.

 

KWS POTATO. More know how inside.