KWS
   
 

MARENKA KWS Ri EPD novinka

Vynikající výnos PC

 

 

 

  • NC typ, tolerantní k rizomínii a cerkosporioze
  • Registrovaná pro rok 2016
  • Jedna z nejlepších nově registrovaných odrůd
  • V neošetřené variantě registrace index 104,1 %, v ošetřené 103,8 %
  • Díky odolnosti k listovým chorobám flexibilita ve fungicidní ochraně
  • Univerzální odrůda pro všechny pozemky a termíny sklizně
  • Mělká kořenová rýha - velmi dobře se vyorává a neulpívá na ní zemina
  • Standardně dodávána s úpravou EPD

 

 

Výsledky registrace 2014-15 ošetřená varianta rel. v % na kontrolní odrůdy

Marenka.png

 

 


 
KWS