KWS
   
 

Předčištění a čištění

Bezprostředně po sklizni v době od poloviny července do srpna je osivo přímo v množitelských oblastech v Itálii a ve Franci předčištěno a pokud je potřeba i dosušeno na vlhkost nižší než 10%.

 


zr__vor_u_endreinigung_1
 

Poté se osivo uskladní. Při předčištění se z materiálu odstraňují nejprve hrubé nečistoty jako jsou části stonků a listů, zároveň jsou odstraněny také příliš velká a příliš malá semena. Z každé partie množení se odebere reprezentativní vzorek, který je podroben velmi důkladné kontrole kvality. Kromě zkoušky na klíčivost, rychlost klíčení a vzcházivost se provádějí i zkoušky pomocí tzv. markerů, které prokazují identitu odrůdy a její čistotu tak, aby byly zajištěny všechny důležité vlastnosti odrůdy jako je například rezistence vůči chorobám.


zr__vor_u_endreinigung_2

Na konci procesu obsahuje osivo minimálně 92% dobře vyvinutých semen a čistota osiva je na úrovni 99%. Jen asi 60% sklizeného množství se pak transportuje do Einbecku k dalšímu zpracování.

 

 

 
KWS