KWS
   
 

KWS STABIL (FAO Z 210/S 210)

Vždy v čele.

Charakteristika:

  • Stabilně vysoký výnos siláže v chladných oblastech
  • Siláž s vysokým obsahem škrobu pro špičkové chovy dojnic
  • Základ krmné dávky dojnic v oblastech s vyšším podílem jetelotravních senáží
  • Do všech oblastí jako následná plodina po žitě
  • Jistota vysokého výnosu kvalitní siláže i v pozdním termínu setí
  • V řepařské a bramborářské oblasti pro super ranou sklizeň zrna
  • V každém případě vysoký ekonomický efekt

 

   

 

 

 

 

 

 

 


 
KWS