KWS
   
 

ATLETAS (FAO S 280)

Vždy v dobrém čase v cíli.

 

 

 

Charakteristika:

  • Silážní hybrid s vysokou meziročníkovou stabilitou výnosu SH
  • Vysoká odolnost vůči občasným přísuškům - tolerance ke stanovišti
  • Jistota docílení požadované sklizňové sušiny i v chladných letech
  • Vzrůstný bohatě olistěný nepoléhavý hybrid
  • Výborný zdravotní stav
  • Vhodný zejména pro produkci bioplynu - dokonale degradovatelná organická hmota
  • Solidní obsah škrobu v siláži umožňuje pěstiteli použít siláž z jednoho žlabu pro skot i BPS

 

 

           

 


 
KWS