KWS
   
 

HYBRIROCK

Výnos stabilní jako skála.

 

 

 

 

Přednosti:

 • stabilní a vysoké výnosy ve většině zemí Evropy včetně Německa a Franice
 • jeden z njevýnosnějších hybridů na Slovensku
 • jednička v pokusech SPZO na Slovensku v průměru let 2014-2016 (jediný hybrid s výnosem nad 5 t/ha)
 • nejpěstovanější hybrid v Maďarsku v roce 2016 - 16 % plochy
 • vysoká stabilita výnosu v různých ročnících
 • doporučená pro typické a teplé polohy pro pěstování řepky ozimé
 • velmi vhodná pro heterogenní půdní podmínky
 • velmi vhodná pro pozdní setí
 • bezkonkurenčně rychlý vývoj na podzim - doporučujeme aplikaci regulátoru ve stádiu 4 listů
 • rychlý růst na podzim - minimalizuje poškození vzešlých rostlin škůdci - odrůstání
 • výborné přezimování - před zimou vytváří nadprůměrně silný kořenový krček
 • vysoká odolnost proti poléhání - silný a zdravý krček a kořen
 • plně zrestaurovaná hybridní odrůda typu OGURA - jistota opylení, tvorby semene a výnosu

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   


 
KWS